dissabte, de novembre 11, 2006

Links educatius de treball directe

Dictats en català
http://genmagic.org/dictados/

Matemàtiques
http://www.toomates.net/#index_tematic

DIM: Didàctica, Innovació i Multimèdia
http://dewey.uab.es/pmarques/dim/revista.htm

Educació física
http://xtec.net/~jsanz/