diumenge, de març 11, 2007

Tecnologia

Associacions i Organismes

http://www.aptc.net/drupal/

Associació de professors de Tecnologia de Catalunya

www.arrakis.es/~apte

Associació de professors de Tecnologia de Madrid

www.aeic.es

Associació d'Ensenyants d'Informàtica de Catalunya

www.xtec.es/dttarragona/sempertec

Seminari permanent de tecnologia de Tarragona

www.xtec.es/aulatec

Aula de recursos de tecnologia

www.pntic.mec.es

Programa de noves tecnologies de la informació i de la comunicació

www.mtas.es/insht/index.htm

Pàgina del "Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo" Interessant per les guies tècniques

www.educa.rcanaria.es/usr/qteces

Associació de professors de Tecnologia de Canarias

www.ribernet.es/tecnoeduca

Página de profesores de tecnología de Toledo.

club.telepolis.com/apteva

Asociación de profesores de tecnología de Valladolid

www.geocities.com/atecmur

Associació de professors de tecnologia de Murcia

www.geocities.com/CollegePark/Bookstore/6423

Associació de professors de tecnologia de Ciudad Real

www.euskalnet.net/jmfb

Professors vascos a la xarxa.Unitats didàctiques i enllaços de tecnologia.

Pàgines web de Professors de tecnologia

www.xtec.es/~csanche3/cursa/

Cursa de cotxes elèctrics realitzats al taller de tecnologia

www.xtec.es/~jrosell3/index.htm

Aula de tecnologia. Inclou una pàgina amb software aplicable a la tecnologia.

www.xtec.es/~jpujada1/molins

Crédit variable de 4t ESO construim un molí de vent

pie.xtec.es/~jregales

Pàgina de tecnologia que inclou enllaços i materials curriculars

www.xtec.es/~jvillaca

Inclou una mostra amb fotografies de diferents projectes

pie.xtec.es/~rjosa

Programari interessant i mostra de projectes

www.arrakis.es/~losans

Imatges tecnológiques i activitats formatives

www.xtec.es/~jllimos

Inclou diverses propostes d'activitats

pie.xtec.es/jpujada1/tecnologia.htm

Fotografies i activitats de tecnologia

come.to/orts

Informació de projectes i curs HTML.

platea.pntic.mec.es/~jlopez2/tecno.htm

Electricitat pràctica

www.teleline.es/personal/cesaran

Pàgina de tecnologia

guindo.pntic.mec.es/~crangil/tecnologia.htm

Pàgina de tecnologia

www.terra.es/personal/jdellund/iessant.htm

Programa Relatran per a mecanismes. Inclou una mostra de projectes.

www.ctv.es/USERS/jdiazz

Educació i tecnologia.Inclou una llista de professors de tecnologia

www.paisvirtual.com/educacion/profesores/aferrer8

Pàgina de tecnologia Inclou el programa VirPLC (l'automat virtual)

www.geocities.com/loorenzo_es

Pàgina de tecnologia

www.xtec.es/~csanche3/index.html

Aprenentatge per ordinador. Estudi del relé.

platea.pntic.mec.es/~aanderic

Pàgina de tecnologia a la ESO. Amb propostes interessants d'activitats.

Centres

www.xtec.es/centres/a8046608/tecno/tecno.html

Departament de tecnologia de l'IES Príncep de Viana

centros5.pntic.mec.es/ies.de.fuente.alamo/enlaces.htm

Pàgina de tecnologia

members.tripod.com/jlab

Departament de tecnologia de l'IES Barañain de Navarra. Interessant els temes d'energia solar i eólica.

centros5.pntic.mec.es/cpr.de.aranjuez/foro/tecno/tecnoinicio.htm

Departament de tecnologia de l'IES Villa de Valdemoro. Inclou un apartat d'història de la tecnologia i enllaços d'interès.

www.xtec.es/~storres1

Pàgina web de tecnologia de l'IES Doménech i Montaner

Museus

www.mmp-capellades.net

Pàgina web del molí paperer de Capellades, inclou una visita virtual al museu.

www.museuautomobilsclaret.com/indexcatala.html

Museu de l'Automóbil Salvador Claret de Sils

cultura.gencat.es/museus/mctc

Museu de la ciència i de la tècnica de Catalunya

mhct.dit.upm.es

Museu nacional de ciència i tecnologia a Madrid

www.nalejandria.com/01/otto-krause/museo_tecnologico/museo.htm

Museu tecnológic. Inclou la col.lecció Davinci, models d'engranatges i màquines de vapor entre d'altres.

ww2.grn.es/m_aigua/museu_aigua1.html

Museu de l'aigua. Inclou fotografies, història i itineraris del museu de l'aigua de Salt.

www.molinosdelrio.org

Museu hidràulic. "Los Molinos del Rio Segura"

www.museodeinformatica.org

Museu espanyol d'Informàtica

www.cdmt.es

Museu tèxtil.

Història de la Tecnologia

www.xtec.es/centres/a8043841/index.html

Història dels transports

www.xtec.es/~jpujada1/molins/molins.htm

Història dels molins de vent.

www.serconet.com/usr/jmmorales/index.htm

Associació d'amics del ferrocarril. A més de trobar les diferents locomotores que existeixen podem trobar el funcionament de la locomotora de vapor.

www.xtec.es/~jsoler

L'evolució dels ordinadors

www.kfki.hu/~arthp/html/l/leonardo/drawings/machines/index.html

Les màquines de Leonardo da Vinci

members.xoom.com/vicentelopez/Electric.html

Història de l'electricitat

www.enciclonet.com/Portal/infor/infor.jsp

Història de la informàtica des de l'origen fins les cinc generacions d'ordinadors

www.xtec.es/~mamich/concurs2/index.htm

Recorregut pels orígens dels ordinadors fins a l'actualitat. Inclou un diccionari amb la nova terminologia i també un test.

Invents

www.lacasadelosinventos.com

La pàgina dels inventors. Galeria d'invents, etc

www.patentalia.com/marcosindiceinventalia.htm

Inventalia. La pàgina dels invents

Materials

pie.xtec.es/~mvillal3

Fem un teixit. Informació i imatges desde les fibres fins el teixit

www.anaip.es

Confederació espanyola d'empresaris de plàstics. Es pot trobar un paquet educatiu sobre els plàstics a l'ESO

www.cepla.com

Comité espanyol de plàstics a l'agricultura

Catàlegs

www.ctv.es/tradid

Catàleg de tecnologia de l'empresa Traditecno

www.eurociencia.com

Material didàctic

www.alecop.mcc.es/pub/indice

Catàleg de tecnologia de l'empresa Alehop

Recursos diversos

www.xtec.es/~jcastel6/

Pàgina que inclou diverses activitats de tecnologia

www.unesa.net/portada.htm

Pàgina web de l’associació espanyola de la indústria elèctrica. Inclou un programa educatiu, recursos i enllaços

www.xtec.es/~ccapell/web_master/index_clasic.htm

Pàgina web d’electrònica, amb moltes utilitats, exercicis, calculadora decimal/binari, oscil·loscopi virtual, entreteniments, etc.

www.profes.net/newweb/tec/index.asp

Pàgina web de profes.net per professors de tecnologia e informàtica. Inclou activitats interactives de tecnologia

www.unesa.net/index.htm

Pàgina web de UNESA, Associació Espanyola de la Industria Eléctrica. Aquesta web permet coneixer tots els processos que segueix l’energia eléctrica desde que es produeix fins que encenem una bombeta.

www.xtec.es/~storres1/catala/autoaval/dibuixtec/segueix.htm

Pàgina web de dibuix tècnic. Es una activitat completa que es pot realitzar a l’aula d’informàtica, incloent l’avaluació

www.casacota.net/ralliweb/inscripcions.htm

Ral.li solar internacional

www.xtec.es/mercatec/index.htm

Mercat d’experiencies de Tecnologia a Secundària.

www.tecnoeso.com

Pàgina web de tecnologia que permet compartir treballs fets per alumnes. També conté altres recursos.

www.cienciadigital.net/

Completa revista electrònica mensual de divulgació científica. Inclou reportatges entrevistes, curiositats, etc..

www.tecnomania.com

Revista d'actualitat sobre tecnologia

www.upf.es/occ/aiguariu

La web de l'aigua. Aquí es pot trobar tot sobre l'aigua com per exemple la força de l'aigua, la depuració, el transport o el consum.

perso.wanadoo.es/kiko2000

Grafcet. Pàgina d'interès per a tecnologia

www.geocities.com/Athens/forum/7853

Pàgina amb recursos educatius per a la ESO

www.geocities.com/SunsetStrip/Amphitheatre/5064/cfc.html

Pàgina on es pot trobar com funcionen els motors de benzina, diesel o eléctric, la bateria, els telèfons o els electroimants

www.xtec.es/recursos/curricul/tecnolo/taller/index.htm

El taller del Mamut. Activitats i projectes.

www.xtec.es/recursos/curricul/tecnolo/com

Com funcionen les coses. Fitxes didàctiques per utilitzar amb el CD Com funcionen les coses.

www.bricocanal.com

Pàgina sobre el bricolatge.

www.crocodile-clips.com/spanish/index.htm

Programa de sistemes electrònics i mecànics. Versió de demostració.

www.geocities.com/SiliconValley/Bay/3052

Tot electrónica

bdd.unizar.es/pag8/tomo2/indice.htm

Pàgina web sobre instal.lacions elèctriques. Enllumenat, làmpades, aire condicionat, calefacció, electrodoméstics, interruptors, etc.

www.xtec.es/centres/a8045628/fotovoltaica/temps_real.htm

Gràfics en temps real d'una central solar fotovoltaica.

webs.adam.es/sparra/pp/electro.htm

Electricitat pràctica. Conté informació i gràfics sobre circuits elèctrics, polsadors, fluorescents, transistors, tipus de connexions, etc...

olmo.pntic.mec.es/~jmarti50/index.htm

Pàgina web amb materials i programes d'electricitat, neumàtica i electrònica.

www.bricomania.com

Pàgina web sobre bricolatge. Molt interessants els trucs.

www.motordeaire.com

Nou motor d'aire comprimit. Potser el cotxe del futur.

www.xtec.es/batxillerat/btxtecno.htm

Exemples d'unitat didàctica del Batxillerat Tecnológic.

www.stnet.es/jblanco/practicas

Pràctiques d'electrònica